New Page 1 New Page 1 New Page 1 New Page 2 New Page 1

 

 
 
 
 

 

توجه:

قابل توجه کاربران محترم پست الکترونيک دانشگاه

1-   سرور جديد پست الکترونيک دانشگاه از تاريخ يکشنبه 1395/2/19 از طريق آدرس https://email.ui.ac.ir   قابل دسترسي خواهد بود وارسال و دريافت ايميل ها تنها از طريق سرورجديد انجام خواهد شد بنابراين از اين پس امکان ارسال و دريافت ايميل درسرور قديم وجود نخواهد داشت.

2-   از ايميل هاي موجود در پوشه Inbox و ديگر پوشه هاي سرور قديم، فقط ايميل هاي مربوط به يک سال گذشته، به سرور جديد (email.ui.ac.ir) منتقل شده اند.

3-   تمام ايميل هاي قديمي تر ازيکسال گذشته ، کماکان در سرور قديم به مدت 3 ماه نگهداري مي شوند تا در اين مدت کاربران محترم طبق راهنمايي که درصفحه پست الکترونيک جديد اعلام گرديده است، نسبت به پاکسازي، حذف ايميل هاي غير ضروري ، تهيه پشتيبان و انتقال به سرور جديد اقدام نمايند.

4-  پس از تايپ آدرس سرورجديد،  لازم است فقط يک بار گواهينامه امنيتي را به شرح ذيل تاييد نماييد.

     الف- در مرورگر فايرفاکس :

1)advanced---2)Add Exceptions---3)Confirm Security Exception

ب- در مرورگر کروم :

1)advanced---2)proceed to email.ui.ac.ir

ج- درمرور گر اينترنت اکسپلورر:

1)Continue to this Website

     د- در مرورگر فايرفاکس گوشي همراه: 

1) I Understand the Risks---2)Add Permanent Exception

 

با سپاس ازهمکاري شما - مرکز فناوري اطلاعات وارتباطات ( فاوا) - دانشگاه اصفهان

 

 

ID :           Domain :
Password :